Bize Ulaşın
0 850 241 11 02

KOSGEB – COS-EarlyWarningEU-2016-4-01– İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı Çağrı Teklifi

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması,
 • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
 • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
 • Girişimciliğin teşvik edilmesi

 

Amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

 

Başkanlığımız tarafından ulusal koordinasyonu yapılacak olan, AB tarafından 2016-2021 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’lere ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME Programı kapsamında yeni bir “European Network for Early Warning and for Support the Enterprises and Second Starters – İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair bilgiler kısaca aşağıda sunulmaktadır.

best electric flosser
– With upgraded High-pressure pulse technology, it shortens the time spent on daily flossing from 120 seconds to 60 seconds, while still promises the effect on teeth whitening.
– For oral care, it also provides 3 flossing modes (Normal, Soft and Pulse) for each purpose.
– From 40-90psi with 1700 pulses per minute, high-intensity pulse water column cleans away 99.99% of plaque.
– A reliable & professional dental oral irrigator for you to trust.

 

Çağrının Kapsamı ve Amacı

 

COSME Programı kapsamındaki “COS-EarlyWarningEU-2016-4-01– İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” çağrısının amacı; zor durumdaki işletmeler ve işletme sahipleri ile iflas etmiş ancak yeniden başlamak için çalışan dürüst girişimciler için destek hizmetleri geliştirmek uygulamak ve kavramsallaştırmak amacıyla “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” oluşturmak ve fonlamaktır.

 

Bu girişim; bu tür sitemlerin bulunmadığı ya da kısmen bulunan ülkelerdeki zor durumdaki işletmelere erken uyarı, engelleme ve nitelikli destek hizmetleri sağlayacak olan bir Avrupa Network’ü kurulmasına odaklanmaktadır.

 

Çağrı Kapsamında Öngörülen Faaliyetlerin Kapsamı

 

Projenin temel unsuru Avrupa çapında birlikte çalışmaya ve haciz durumundaki işletmelere destek vermeye kendini adamış uzmanlardan oluşan bir network oluşturulmasıdır. Bu uzmanlar bu amaçla:

 

 • Destek hizmetleri, danışma paketi ve networkün kurulmasını,
 • Haciz durumundaki işletmelerin belirlenmesini,
 • Haciz durumundaki işletmelerin desteklenmesi ve gelecekteki gelişimlerinin takip edilmesini sağlayacaklardır.

 

Tüm proje teklifleri bu üç faaliyeti içermelidir. Proje süresi 36 aydır.

 

Beklenen Sonuçlar ve Çıktılar

 

Bu proje teklif çağrısıyla 4 AB üyesi ülkede kurulacak olan network ile;

 

 • İlgili paydaşların ve uzmanların katılımı ile aktif bir “İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” oluşturulması,
 • Finansal açıdan zor durumda olan işletmeler için aktif Erken Uyarı Mekanizması geliştirilmesi,
 • Ilgili verilerin toplanması ve analizi,
 • Ticari başarısızlık ile damgalanmanın engellenmesine yönelik tedbirler/faaliyetler geliştirilmesi,
 • Eğitim, çalıştay ve eşdüzeyli öğrenme faaliyetlerinin düzenlenmesi,
 • Politika önerileri geliştirilmesi,
 • Projenin tüm konsorsiyum ortakları için Brüksel’de Avrupa Komisyonu ve EASME’nin katılımı ile her yıl bir gözden geçirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Projenin 11., 21. ve 29. aylarında olmak üzere toplamda üç tane gözden geçirme toplantısı yapılması öngörülmektedir.
 • Projenin 10. ve 28. aylarında olmak üzere iki teknik ilerleme raporu beklenmektedir.

 

Özet Zaman Çizelgesi

 

Aşamalar Tarih ve zaman veya gösterge dönem
a) Son Başvuru Tarihi 31/05/2016 – 17:00 Brüksel saati
b) Değerlendirme dönemi* Haziran/Temmuz 2016
c) Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi* Eylül 2016
d) Hibe anlaşmasının imzalanması Ekim 2016
e) Faaliyetlere başlanacak tarih Kasım 2016

? İndikatif

 

AB Finansmanı

 • Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe tahmini olarak 3,800,000.00 Avro’dur.
 • EASME tarafından 1 (bir) proje fonlanacaktır.
 • Hibe, uygun maliyetlerin %75 oranında maksimum geri ödeme oranı ile sınırlıdır.

 

Kriterler

 

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişilikler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Başvuru sahipleri koordinatörü belirlenmiş şekilde bir konsorsiyum oluşturmalıdır.

 

Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki şartları taşımalıdır:

 • Ödeme gücü olmaması ve ikinci şans konularında çeşitli uzmanlıklar ve bilgi paylaşımını teminen Kamu Kurumları ve özel kuruluşlardan oluşmalıdır.
 • Ekonomik ilişkiler, işletme, iş desteği ve ilgili konularla alakalı bir alanda faaliyet gösteren ya da sorumlu Kamu Kurumları, Yerel/Bölgesel Merciler, Resmi Kurumlar,
 • Ticaret ve Sanayi Odaları, Sanatkarlar Odaları ve benzeri yapılar,
 • İş Destek Kuruluşları/destek sağlayıcılar,
 • İş Dernekleri ve İş Destek Ağları,
 • Eğitim ve öğretim sağlayıcılar.
 • En az 7 farklı COSME katılımcısı ülkeden en az 7 uygun kuruluştan oluşmalıdır.
 • KOBİ’ler ya da girişimciler ile ilgili en az bir Kamu Kurumu (ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde) ve en az 3 KOBİ Birlikleri ya da Ticaret ve Sanayi Odaları (ulusal, bölgesel, yerel, Avrupa ve uluslararası düzeyde) yer almalıdır.

 

İlgili Dokümanlar

 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_eweu_2016.pdf

 

 • Elektronik Başvurular için aşağıdaki linkte yer alan prosedür takip edilmelidir:

http://ec.europa.eu/easme/en/cosme-eu-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-smes

 

 • Soru/Cevap

EASME-COSME-EWEU-CALL-2016@ec.europa.eu adresine e-posta yolu ile iletilen sorulara ilişkin cevaplarhttps://ec.europa.eu/easme/ sayfasında yayımlanacaktır